Świetlica szkolna "Pod Słonkiem"

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.
Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie klas I-III, których rodzice pracują, oraz w szczególnych przypadkach, uczniowie klas starszych, którzy w godzinach pozalekcyjnych wymagają opieki ze względu na swoją sytuację rodzinną.
Nabór do świetlicy odbywa się każdego roku podczas zapisów dzieci do klas I oraz na podstawie kart zgłoszeń składanych przez uczniów klas młodszych do 15 września danego roku szkolnego.

Nasza świetlica zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, organizuje czas wolny w atrakcyjny sposób. Dba o odpowiednie warunki do rozwoju zainteresowań oraz nauki i wypoczynku, zapewnia dożywianie.

W czasie zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość:

  • odrabiania lekcji, korzystając z pomocy wychowawców;
  • uczestnictwa w zajęciach kółka plastycznego i teatralnego;
  • oglądania filmów dla dzieci oraz filmów edukacyjnych;
  • korzystania z różnorodnych gier i pomocy dydaktycznych;
  • uczestniczenia w zajęciach ruchowych w świetlicy, na świeżym powietrzu, spacerach i wycieczkach;
  • brania udziału w spotkaniach z ciekawymi ludźmi;
  • współorganizowania imprez z okazji świąt, rocznic oraz różnych wydarzeń z udziałem rodziców, innych członków rodziny i zaproszonych gości;
  • brania udziału w różnego rodzaju konkursach świetlicowych, szkolnych i pozaszkolnych;
  • uczestniczenia w ogólnopolskich akcjach charytatywnych oraz akcjach na rzecz szkoły i środowiska;
  •  korzystania ze smacznych obiadów przygotowywanych w naszej kuchni przez panie kucharki.

Aktualności

Zajęcia świetlicowe

Kąciki tematyczne

Pliki do pobrania