20 październik - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu prowadzone były pod hasłem: ,,Woda    w krajobrazie”. Główną ideą tego dnia jest organizacja i rozpowszechnianie ,,spacerów krajobrazowych”, oraz przekazanie wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt. Nasi uczniowie pod kierunkiem pani Ewy Borkowskiej i pani Elżbiety Paterek – Kaczmarczyk podjęli działania mające na celu popularyzację wiedzy w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów współczesnych, jak również roli wody  w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych. Pod hasłem ,,Woda w krajobrazie” został zorganizowany konkurs fotograficzny dla klas VII – VIII, a dla klas V – VI konkurs plastyczny. Klasy II a, VII a, VII c, VIII a, VIII b, VIII c uczestniczyły w spacerze krajobrazowym na ,,Kielecki Zalew”.