Akcja Sprzątanie Świata

Akcja Sprzątanie Świata-Polska 16.09.2016 – tak to zrobiliśmy!