Bezpieczna droga do i ze szkoły

         12 i 15 września 2017 roku wychowankowie świetlicy wraz z paniami Beatą Szpyt- Dąbrowską i Aleksandrą Grudzień, wybrali się na spacery po osiedlu.

         Dzieci poznały znaki drogowe oraz zasady bezpieczeństwa.

         Panie przypominały uczniom jak należy zachowywać się przy przechodzeniu przez drogę. Dodatkowo dzieci poznały uczestników ruchu drogowego, prawa i obowiązki pieszego.

         Uczniowie utrwalili wiadomości wierszykiem:

" Na chodniku przystań bokiem,

Popatrz w lewo bystrym okiem,

Skieruj w prawo wzrok sokoli,

Znów na lewo spójrz powoli,

Jezdnia wolna, wiec swobodnie,

Mogę poprzez nią przejść spokojnie."