Bezpiecznie na chodniku i przejściu dla pieszych

6 paździenika 2015 roku wychowankowie świetlicy wraz z klasą IC i wychowawczynią Wiesławą Grzybek wzięli udział w spacerze na pobliskie skrzyżowanie, którego celem było przypomnienie sobie zasad prawidłowego zachowania się na chodniu i na przejściu dla pieszych. Dzieci odpowiadały również na pytania dotyczące znaczenia znaków drogowych.