Dyrekcja

Dyrektor:

mgr Małgorzata Sowa

Wicedyrektorzy:

mgr Ewa Maciejewska

mgr Katarzyna Szumańska