Dzień Chłopaka w kinie

Dnia 30 września 2019r., uczniowie klas V- VIII pod opieką swoich wychowawców wybrali się na wycieczkę do kina świętując w ten sposób Dzień Chłopaka. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, rozwijanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich. Były momenty pełne śmiechu, i takie, które wywoływały wzruszenie. To był bardzo udany dzień!:)