Ekologia i my

We wrześniu 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach jak co roku ogłoszono  międzyklasowy konkurs zbiórki surowców wtórnych, którego podsumowanie nastąpiło na apelu 13 i 16 maja 2019 roku ,

Na podstawie danych  uzyskanych od   każdej klasy  odnośnie zbiórki surowców wtórnych, wyłoniła najlepiej zbierające klasy  i najlepszych zbieraczy  indywidualnych.  Nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania  Środowiskiem przy Urzędzie Miasta Kielce i dyplomy przyznano 8 uczniom  z klas młodszych 1-3 oraz 9 uczniom z klas starszych 4-8 , którzy na swoim koncie  mieli największą ilość przyniesionych surowców. Najlepiej zbierające klasy obdarzono dyplomy.

  Wyniki zbiórki surowców wtórnych                           

   w klasach     I-III

 1. Zbiórka makulatury

       Najlepsi zbieracze indywidualni

I miejsce- Lena Skowrońska – kl. Id

II miejsce-Wojciech Zemsta- kl. I d

III miejsce- Olga Żołądź- kl. II d

          Najlepiej zbierające klasy

                     I miejsce – klasa Id                                                                                                                                                       

                     II miejsce – klasa I c                                                                                                                                         

                     III miejsce  - IIb

 1. Zbiórka puszek aluminiowych

         Najlepsi zbieracze indywidualni

I miejsce – Oskar Papucki III a

 

Najlepiej zbierające klasy

I miejsce – klasa III a

 1. Zbiórka elekrośmieci i baterii

          Najlepsi zbieracze indywidualni

I miejsce - Oskar Papucki – klasa III a

II miejsce -Zuzanna Dębska- klasa II d

III miejsce – Jakub Piłat – I d

Najlepiej zbierające klasy

I miejsce – klasa III a

II miejsce – klasaII d

III miejsce – klasa I d

 

Wyniki zbiórki surowców wtórnych                           

  w klasach     IV -VIII

 1. Zbiórka makulatury   
 •    Najlepsi zbieracze indywidualni

I miejsce- Maciej Gierada – VII a

II miejsce-Natalia Biel – V c

III miejsce- Nikodem Lazarek -VI c

          Najlepiej zbierające klasy                                                                        

                     I miejsce – klasa VII a                                                                                                                                                    

                     II miejsce – klasa V e                                                                                                                                         

                     III miejsce  - IV c

 1. Zbiórka puszek aluminiowych     
 •  Najlepsi zbieracze indywidualni

I miejsce – Mateusz Kaczmarczyk- klasa VII a

II miejsce – Paulina Kruk – klasa IV d

Najlepiej zbierające klasy

I miejsce – klasa VII a

II miejsce- klasa IV d

 1. Zbiórka elekrośmieci i baterii                                                          
 •  Najlepsi zbieracze indywidualni                                                                                                       

I miejsce – Zofia Bąk klasa IV d                                                                                 

II miejsce -  Mateusz Kaczmarczyk  - klasa VII a                                                        

III miejsce – Olaf Kruk  – klasa VI c                                                                                                                          

III miejsce -  Jakub Frąk – klasa V c

   Najlepiej zbierające klasy

    I miejsce – klasa III a   

    II miejsce klasa IV d

    III miejsce – klasa IV c

   

 

      

 

 

 

 

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej

15 listopada  odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej. Głównym organizatorem turnieju, jak co roku, jest Zarząd Okręgowy Ligii Ochrony Przyrody  w Kielcach.
W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Jeziora i stawy – ostoja bioróżnorodności”. Z pomocą pani Patrycji Karykowskiej, przygotowaliśmy piękną dekorację o środowisku wodnym. Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości i  uczestników, a nasze uczennice  pomagały Jury w czasie trwania konkursu. Uczniowie klasy 3c  pod opieką Anny Pustuły przedstawili inscenizację pt. „Chrońmy przyrodę”. Naszą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna, która zdobyła 5 miejsce. Dzieci otrzymały upominki dla siebie a szkoła urządzenie wielofunkcyjne.  

Wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie „Bądź e(ko)nergetyczny
i zostań konstruktorem ekologicznej elektrowni” organizowany przez Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach. Celem było wykonanie makiety ekologicznej elektrowni. Prace oddaliśmy organizatorom konkursu 17 listopada
 i już 28 listopada otrzymaliśmy  wyniki. 2 – osobowa drużyna chłopców z klasy 6a otrzymała 1 miejsce, 5 – osobowa drużyna z klasy 5a -  2 miejsce, 3 – osobowa drużyna chłopców z klasy 6b – wyróżnienie!!!  Oprócz nagród rzeczowych klasa 6a i 5a dostały zaproszenie na warsztaty popularnonaukowe dla swojej klasy szkolnej. Nasi najmłodsi uczniowie z klasy 0 również zostali wyróżnieni i dostali upominki. ( Pierwsza makieta na zdjęciu zdobyła 2 miejsce) 

Tydzień ekologiczny18.04 - 22.04.2016r

Tydzień Ekologiczny w naszej szkole
 

Został zorganizowany z okazji Dnia Ziemi z inicjatywy Zielonego Patrolu, przy dużym wsparciu Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli biblioteki  i całej społeczności szkolnej. Głównym celem było uświadomienie uczniom, że są częścią przyrody, potrafią dostrzegać zmiany zachodzące w otaczającym środowisku oraz reprezentować odpowiedzialne i aktywne stanowisko
 w odniesieniu do problematyki ochrony środowiska naturalnego.  Pokazał uczniom ,że  rozwijając zainteresowania przyrodą można się dobrze bawić.

Każdego dnia uczniów  i nauczycieli obowiązywał inny kolor stroju szkolnego

Klikj poniższe odnośniki aby dowiedzieć się co działo się w naszej szkole w ramach Tygodnia Ekologicznego

Dzień natury

Dzień Ziemi

Dzień zdrowia

Dzień Ekologa

Dzień czekolady

W Tygodniu Ekologicznym na lekcjach języka angielskiego przeprowadzono  zajęcia o tematyce ekologicznej w klasach 5a,5f, 6d, 5d, 3c, 2f.

 • Segregate your rubbish.  (Segregujemyśmieci)
 • A healthylifestyle.  ( Zdrowy styl życia)
 • How to protect our natural environment? ( Jak chronimy nasze środowisko?)
 • Food – healthy products. ( Jemy zdrową żywność)

 

Działalność ekologiczna szkoły

 

18.04.2016 został podsumowany konkurs organizowany przez Straż Miejską w Kielcach pt. ”Mieszkańcu, zmieniaj nawyki , a nie klimat”. Uczeń klasy 4e Mateusz Biskup zajął I miejsce.

 

„Dobra rada na odpada” to międzyszkolny konkurs Straży Miejskiej w Kielcach, w którym w bieżącym roku wzięło udział 33 uczniów naszej szkoły. Uczniowie w swoich pracach pokazali, jak w ciekawy sposób można wykorzystać surowce wtórne, by nadać im „ drugie życie „ 11 kwietnia 2016 w WDK odbył się finał tego konkursu i zostało nagrodzonych 22 uczniów naszej szkoły. 3 miejsce zajął Karol. Dz. z 4e. Kilku uczniów otrzymało wyróżnienia i wyróżnienia specjalne.

   

Dobra Energia Dla Wszystkich Od 18 do 22.03.2016 roku zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę „Elektrośmieci”, biorąc udział w programie warszawskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie za sobą niesie szybki rozwój cywilizacji. Uczniowie i mieszkańcy naszego osiedla przynieśli zużyty sprzęt elektroniczny RTV, AGD oraz odpady niebezpieczne. Nad przebiegiem akcji w szkole czuwali członkowie Zielonego Patrolu.

     

21.03.2016 to I dzień wiosny kalendarzowej i coroczny turniej międzyklasowy w naszej szkole pt „Wiosna w krajach Unii Europejskiej”. Z tej okazji każda klasa 4-6 wybierała państwo UE do prezentacji, w ramach której należało przygotować scenkę, plakat, strój regionalny, potrawę, piosenkę związaną z danym państwem. Oprócz tego klasy piąte rywalizowały w zawodach sportowych połączonych z pytaniami o Unii Europejskiej oraz wykonywały flagę wybranego państwa z odpadów. Klasy szóste odpowiadały na pytania dotyczące form ochrony przyrody, zabytków, legend naszego regionu i znajomości państw Unii Europejskiej oraz wykonywały Panią Wiosnę z surowców wtórnych. W przygotowania są co roku włączone całe klasy, które dobrze się bawią, uczą i zdrowo rywalizują.

         

7.12.2015 Poznajemy pomniki przyrody w okolicy szkoły Wszyscy uczniowie klas piątych, podczas jesiennych spacerów, w okolicy szkoły zobaczyli zabytkową aleję drzew- pomników przyrody przy ulicy Turystycznej. Korzystając z przewodników do oznaczania roślin uczyli się rozpoznawać dęby szypułkowe, bezszypułkowe i błotne po pokroju drzewa, kształcie liści i wyglądzie żołędzi. Z tablicy informacyjnej dowiedzieli się, jak należy dbać o pomniki przyrody ożywionej.

      

Parki Krajobrazowe regionu świętokrzyskiego. Przez miesiąc październik w szkole wyeksponowana była wystawa 5 Parków Krajobrazowych naszego regionu. Wszyscy uczniowie obejrzeli zdjęcia i zapoznali się z osobliwościami tych obszarów chronionych. Dodatkowo na podsumowanie uczniowie układali puzzle dotyczące otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

       

9.12 i 15.12.2015 roku do klas 5 zaprosiliśmy pracownicę Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Nasze spotkanie dotyczyło form ochrony przyrody w naszym regionie oraz walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego. Rozpoznawaliśmy również gatunki flory i fauny oraz gatunki zagrożone typowe dla naszego regionu.

       

Dnia 17 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się XV Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej pt. ZNAM I CHRONIĘ – NATURA 2000 - Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci NATURA 2000. Współorganizatorami konkursu był Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach. W rywalizacji brało udział 20 szkół z terenu miasta i gminy Kielce. Celem spotkania było podniesienie wiedzy na temat najmłodszej z form ochrony przyrody- NATURA 2000, wprowadzonej w 2004 r. w Polsce, jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Zielony Patrol naszej szkoły przygotował scenografię, wystawę plakatów, namalowanych przez szkoły biorące udział w konkursie oraz przyrodniczą inscenizację, którą rozpoczęliśmy spotkanie. W Jury zasiadali pracownicy Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz prezes i pracownicy Z.O.LOP. Naszą szkołę w rywalizacji turniejowej reprezentowała 3-osobowa drużyna, która zajęła 5 miejsce i wygrała nagrodę dla szkoły.

      

29.09.2015 roku uczniowie klasy 4d wzięli udział w festynie ekologicznym „ Wielka wyprawa po skarby natury”. Podczas wspaniałej zabawy na łonie natury w Lisowie uczniowie dowiedzieli się, na czym polega specyfika ochrony w ramach sieci Natura 2000. Poznali gatunki roślin i zwierząt chronione w ramach Obszaru Dolina Czarnej Nidy. Wzięli udział w licznych konkursach i quizach przygotowanych przez ZO LOP, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Fundację „ Ptasi Azyl” ‘ oraz Nadleśnictwo Kielce i Nadleśnictwo Daleszyce. Przygotowany przez uczniów totem i list z życzeniami bardzo spodobał się Matce Naturze, w którą wcieliła się pani prezes LOP – Beata Antoszewska. Podczas festynu wszyscy uczniowie mogli poznać egzotyczne zwierzęta w miejscowym mini ZOO. bawić się na placu zabaw i tańczyć makarenę na leśnej polanie. 

22.09.2015 klasa 5a i 5f wyruszyły na wycieczkę do Warszawy. Było ciepłutko i słonecznie. Uczniowie w stolicy spacerowali po Starym Mieście, zwiedzali Stadion Narodowy, gdzie przeszli ścieżką „drogi piłkarza” oraz dobrze bawili się i jednocześnie uczyli w Centrum Nauki KOPERNIK. Podczas jazdy autokarem uczniowie poznali charakterystyczne cechy Wyżyny Kielecko -Sandomierskiej i Niziny Mazowieckiej. Pełni wrażeń i bogaci o nowe doświadczenia i wiedzę wrócili do domu.

 

29.09.2015 klasa 5f brała udział w warsztatach tkackich w Kijach – w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania. Uczniowie poznali tradycyjne metody tkackie, sposoby pozyskiwania wełny owczej oraz przygotowania jej do dalszej przeróbki. Krótka prezentacja filmowa pokazała jak przebiega strzyżenie owiec w gospodarstwie. Po zapoznaniu z techniką przędzenia nici wełnianej z runa uczniowie samodzielnie wykonywali kolorowe krajki. W sesji terenowej w Stawianach uczniowie przeszli trasą ścieżki wytyczonej w obrębie siedliska objętego projektem Life+, w tym m.in. obserwowali owce - „naturalne kosiarki - w służbie” ochrony cennych siedlisk przyrodniczych. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.