Europejski Dzień Języków 2016

Języki to nasza siła!

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje.

Tegorocznym obchodom Europejskiego Dnia Języków towarzyszyło hasło „Języki to nasza siła!”. Szkolny Klub Europejski wspólnie z Biblioteką szkolną „U Sowy Poczytajki” przygotował dla całej naszej społeczności wspaniałe atrakcje. W korytarzach szkolnych przygotowano dwie wystawy, rozszerzające zdolności lingwistyczne uczniów, pod tytułem „Sowa Językowa poleca… Biblioteka w językach świata” oraz „European Day of Languages”. W czasie długiej przerwy międzylekcyjnej uczniowie i nauczyciele doskonale bawili się artystycznie, przygotowując w holu głównym specjalne wielojęzykowe koszulki. Każdy uczestnik akcji miał za zadanie przygotować miłą wiadomość lub pozdrowienie w obcym języku, które następnie wpisywał na koszulki innych zakręconych językowo poliglotów. Nad przebiegiem akcji czuwali nauczyciele: Emilia Łagowska, Monika Wika i Patrycja Karykowska. Koszulki wyszły pięknie, o czym możecie się przekonać oglądając nasze zdjęcia. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę!

Opracowała: Patrycja Karykowska

(nauczyciel – bibliotekarz)