„Festiwal Kreatywnej i Aktywnej Edukacji”

25 października 2019 r. uczniowie klas czwartych wzięli udział w Festiwalu Kreatywnej i Aktywnej Edukacji zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z Koziołkiem Matołkiem, pokazach dla dzieci i młodzieży, warsztatach edukacyjnych i zajęciach kreatywnych organizowanych przez liczne instytucje, m.in. Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wsi Kieleckiej, „Sienkiewiczówka” Oblęgorek, Energetyczne Centrum Nauki, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie Centrum Geoedukacji Geopark, Centrum Nauki Leonarda Da Vinci w Chęcinach. Z dużym zaangażowaniem uczniowie wzięli udział w grach stolikowych, zajęciach plastycznych, a przede wszystkim w zajęciach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czy w nauce tworzenia tradycyjnych ozdób wiejskich.