,,Henryk Sienkiewicz – związki z regionem świętokrzyskim”