Historia

PEGAZEM  PRZEZ  50 - LECIE  SP  27

20.06.1967 - 18.02.1969

 • budowa Szkoły Podstawowej nr 27

1968 - 1969

 • mianowanie na stanowisko kierownika szkoły pana E. Śliwę
 • powołanie do życia SP. nr 27
 • inauguracja roku szkolnego na boisku SP. nr 16
 • zajęcia w gościnnych murach SP. 4,10,16,19
 • oddanie do użytku budynku SP. 27 przy ul. Toporowskiego 96 luty
 • uroczyste otwarcie szkoły 1 marca

1970 - 1973

 • odstąpienie części budynku Zasadniczej Szkole Zawodowej PKS
 • pierwsza wizytacja placówki przez władze oświatowe
 • powstanie pierwszych pracowni przedmiotów
 • udział młodzieży w turnieju " Otwartych Serc "
 • spotkanie z pisarzami: Wandą Żółkiewską i Januszem Domagalikiem

1974

 •   powołanie na stanowisko dyrektora szkoły pani E. Doroszkiewicz
 •   pierwsze uroczyste ślubowanie klas I
 •   sukcesy na festiwalu "Młodzi idą"

1975 - 1979

 • inauguracja "Sztafety Olimpijskiej Moskwa 1980"
 • rozpoczęcie nauki przez sześciolatków
 • nawiązanie kontaktów ze Związkiem Literatów Polskich
 • nadanie szkole imienia K.K. Baczyńskiego
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi
 • uchwalenie przez Komitet Rodzicielski dorocznej nagrody książkowej im. K. K. Baczyńskiego dla wzorowych uczniów
 • oddanie do użytku nowych pawilonów
 • rozpoczęcie współpracy z WSP w Kielcach w ramach szkoły ćwiczeń
 • główna nagroda Joasi Berner na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Figueria da Foz

1980

 • przyznanie szkole medalu Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia sportowe

1983 - 1990

 • oddanie do użytku nowej hali sportowej
 • objęcie patronatu przez Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową
 • dar kieleckiego plastyka Henryka Papierniaka portret Baczyńskiego1986
 • rozpoczęcie budowy basenu
 • największa liczba laureatów konkursów przedmiotowych (16 uczniów)
 • ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski
 • wizyta krewnej Baczyńskiego -mgr Anieli Kmity-Piorunowej
 • oddanie do użytku nowego pawilonu socjalno-dydaktycznego
 • wprowadzenie nauki religii do szkoły
 • pożegnanie dyr. E. Doroszkiewicz w związku z przejściem na emeryturę
 • rozpoczęcie wydawania szkolnej gazetki "Kabaczek"

1991

 • nominacja na stanowisko dyrektora szkoły M. Krogulca

1992 - 1994

 • opracowanie wzoru odznaki "Wzorowy Absolwent SP. 27"
 • sympozjum naukowe pt. "K. K. Baczyński-żołnierz, poeta, czasu kurz..." z udziałem gościa specjalnego dr Alicji Krawczyk
 • poświęcenie sztandaru szkoły przez ks. prałata Jana Kudelskiego-1993r.
 • wizytacja ks. biskupa K. Ryczana
 • powołanie Fundacji Pomocy Szkole

1995 - 1999

 • Szkoła Podstawowa nr 27 szkołą samorządową
 • wizyta studentów z Holandii
 • wizyta Waldemara Pawlaka przyszłego premiera
 • współpraca z fundacją "ETOH"
 • rozpoczęcie współpracy z Instytutem Fizyki UMCS w Lublinie
 • udział w Sejmiku Samorządów Szkolnych
 • nagła śmierć dyr. ds. administracji K. Cieślika 25.09.1997r.
 • jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 27
 • oddanie części budynku V LO im. ks. P. Ściegiennego
 • wizytacja szkoły
 • śmierć dyr. M. Krogulca 06.04.1999r.
 • wizyta bp. M. Jaworskiego

1999

 • nominacja na stanowisko dyrektora szkoły pani R. Jankowskiej

2000 - 2003

 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
 • udział w akcji ,,Tysiąc życzeń dla Papieża"
 • II miejsce w konkursie ,,80 lat Ruchu Młodzieżowego PCK"zacieśnienie współpracy  z Klubem  "Uroczysko-Wrzos"
 • uroczyste otwarcie Izby Regionalnej marzec 2002 r.
 • X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Ocalić od zapomnienia"
 • I Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno-Matematyczny "Zielony Glob-Zdrowy Człowiek"
 • jubileusz 35lecia Szkoły Podstawowej nr 27

 2003 – 2004

 • Szkolny Związek Sportowy  Zarząd Główny przyznaje Zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” (grudzień 2003)
 • Udział w akcji „Góra grosza”
 • Debata i otrzymanie certyfikatu „Spring Day in Europe”
 • Kontynuacja międzyszkolnych konkursów: „Ocalić od zapomnienia” i „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”
 • II miejsce uczniów kl. II c w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Geniuszek”
 • Nagroda i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Baśnie Europy”
 • I miejsce w rozgrywkach sportowych o puchar Dyrektora Szkoły
 • Finaliści konkursu matematycznoprzyrodniczego „Na Parnasie w szóstej klasie”
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na temat: „Alkohol? Narkotyki? Nie!”
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Z ekologią za pan brat”

 2004 –2005

 • „Śpieszmy się kochać ludzi...” – ostatnie pożegnanie kolegi Włodka Klamczyńskiego
 • Udział w akcji „Góra grosza”
 • Wewnątrzszkolne konkursy
 • Debata i certyfikat „Sping Day in Europe”
 • Udział i nagroda w akcji  „Zbieramy surowce wtórne”
 • Przedstawienie inscenizacji bajki „Witamy Nowy Rok” w osiedlowym klubie „Wrzos”
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Znamy lektury”
 • Dyplom za udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej pt.: ”Woda źródłem życia”
 • Podziękowanie za udział w akcji „Pomóż”
 • Śmierć Jana Pawła II – lekcje poświęcone życiu wielkiego Polaka
 • Przekazanie przyborów szkolnych i zabawek dla uczniów z Iraku
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Najpiękniejszy zakątek Gór Świętokrzyskich”
 • Kontynuacja konkursów międzyszkolnych „Ocalić od zapomnienia” i „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”
 • Laureaci Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie”
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

 2005 – 2006

 • Kontynuacja wewnątrzszkolnych konkursów
 • I i II miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek
 • I miejsce w Konkursie na Kartkę i Szopkę Bożonarodzeniową
 • III miejsce w konkursie „Podróż wzdłuż Wisły”
 • II miejsce w konkursie „W mojej rodzinie radości i smutki”
 • Spotkanie z biskupem ks. Marianem Florczykiem
 • Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w debacie „Spring Day in Europe”
 • Otrzymanie certyfikatu „Szkoły zaangażowanej społecznie”
 • I rocznica śmierci Jana Pawła II – apele i lekcje poświęcone życiu wielkiego Polaka
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Choinka dla ptaków”
 • Dyplom w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Przygoda rzecz niezwykła – jesteśmy bohaterami książek K. Makuszyńskiego”
 • III miejsce w konkursie ekologicznomatematycznym „Zielony glob – Zdrowy Człowiek”
 • III miejsce w konkursie „Najpiękniejszy zakątek Gór Świętokrzyskich”
 • Nagroda w konkursie plastycznym „Legendy świętokrzyskie”
 • V i VI miejsce w Konkursie Języka Angielskiego”
 • III miejsce w międzyszkolnym „ Konkursie Szybkiego Czytania”
 • Festyn rodzinny „Żyj zdrowo i kolorowo”

 2006 – 2007

 • udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Homo Homini
 • I miejsce w konkursie recytatorskim „Ocalić od zapomnienia”
 • akcja „Sprzątanie Świata”
 • wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”
 • wizyta piłkarzy „Korony”
 • udział w akcji „Góra Grosza”
 • I miejsce w konkursie literackoplastycznym „W świecie utworów Mistrza Adama”
 • przystąpienie do programu „Ratujmy i uczmy ratować”
 • kontynuacja konkursów wewnątrzszkolnych
 • wyróżnienie w XIV Miejskim Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV – VI
 • I miejsce w XV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Ocalić od zapomnienia”
 • wyróżnienie w II Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Najpiękniejszy zakątek Gór Świętokrzyskich”
 • II miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”
 • I  miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Szybkiego Czytania
 • wyróżnienie w III Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Książka najlepszym przyjacielem”
 • udział w uroczystościach Dnia Papieskiego
 • festyn rodzinny „Żyj zdrowo i kolorowo”

2007 – 2008

 • połączenie w jedną placówkę SP 16 i SP 27
 • przyznanie  certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
 • rajd integracyjno – rekreacyjno – regionalny uczniów klas IV – VI
 • udział w I Rajdzie „Śladami kieleckich miejsc pamięci narodowej”
 • laureaci: V Woj. Kon. Mat. Przyr. Michał Klima kl. VI e, V Woj. Kon. Hum. Katarzyna Krężołek kl. VI b
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym "I ty możesz zostać mistrzem ortografii" Kinga Krzysztofik kl. III b
 • organizowaliśmy finał VII  Międzyszkolnego Konkursu Ekologiczno- Matematycznym „Zielony glob – Zdrowy Człowiek”
 • udział przedstawicieli SU w I Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej w Kielcach
 • festyn rodzinny "Żyjmy zdrowo i kolorowo"
 • wyróżnienie w czasie "Parady Smoków"

2008 – 2009

 • lekcja patriotyczna przygotowana przez przedstawicieli kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
 • III miejsce w III Międzyszkolnym konkursie Recytatorskim "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
 • w naszej szkole odbyła się IV Międzyszkolna olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla kl. IV VI
 • zorganizowaliśmy V finał XVI Międzyszkolnego konkursu "W Świecie Baśni"
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny
 • odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs recytatorski "Ojczyste piękno słowem malowane polskie krajobrazy w poezji i prozie" (to kontynuacja konkursu "Ocalić od zapomnienia"
 • Święto Szkoły
 • zorganizowaliśmy VIII edycję  Międzyszkolnego Konkursu Ekologiczno-Matematycznego „Zielony glob – Zdrowy Człowiek”
 • festyn rodzinny "Żyjmy zdrowo i kolorowo"
 • podsumowanie akcji "Zielony Patrol" wygraliśmy wycieczkę do Paryża!

2009 – 2010

 • realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • I szkolne obchody lutego jako Miesiąca Bezpiecznego Internetu,
 • nadanie imienia bibliotece szkolnej „U Sowy Poczytajki”,
 • Mistrzostwo Województwa w Koszykówce Chłopców,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • I miejsce w XVI Finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek” oraz Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej LOP,
 • otwarcie przy szkole pierwszego w Kielcach kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach rządowego programu „Orlik 2012”,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • nagroda główna w II Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol” – wycieczka do Danii,

2010 – 2011

 • realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ornitologicznym,
 • laureaci: Wojewódzki Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy - Karolina Garbas i Wojewódzki Konkurs Humanistyczny – Kinga Krzysztofik,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek” oraz Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej LOP,
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców im. M. Wielgusa,
 • II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej UEFA GRASSROTS,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • III miejsce w kategorii działania szkoły w III Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol” – nagroda pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych,

2011 – 2012

 • udział w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finalistka Diecezjalnego Konkursu Biblijnego – Weronika Krężołek,
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców im. M. Wielgusa,
 • II miejsce w Mistrzostwach Województwa w Koszykówce Chłopców,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek” oraz Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej LOP,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • nagroda główna w Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol” – wycieczka do Włoch,

2012 – 2013

 • I miejsce w Ogólnopolskiej Grze Internetowej Matematyczno – Historycznej „Łamacze szyfrów”,
 • udział w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kielce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas IV – VI „Woda źródłem życia” z Zarządem Okręgowym LOP,
 • nadanie imienia świetlicy szkolnej „Pod Słonkiem”,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • laureat X Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego – Antoni Maciąg,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”,
 • obchody Jubileuszu 45-lecia Naszej Szkoły,
 • Mistrzostwo Polski w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Chłopców im. M. Wielgusa,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • nagroda główna w Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol” – wycieczka do Belgii i Holandii,
 • wręczenie szkole przez Minister Edukacji – p. Krystynę Szumilas tytułu Laureata w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ja i Ty – bezpieczni
  w szkole” (w gronie laureatów znalazło się jedynie 16 szkół z całej Polski),

2013 – 2014

 • I miejsce w powiatowych eliminacjach VII Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo piątkę”, 
 • II miejsce w finale na VII Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo piątkę”, 
 • współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas IV – VI „Pszczoły i inne owady zapylające wokół nas” z Zarządem Okręgowym LOP,
 • I szkolne obchody października jako Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • II miejsce w V Biegu ulicznym „Kielce biegają”,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”,
 • I miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców,
 • otrzymanie certyfikatu i tytułu „Bezpiecznej Szkoły” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • II miejsce w kategorii działania szkoły w Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol” – nagroda pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych,

2014 – 2015

 • przeprowadzenie w szkole zewnętrznej ewaluacji całościowej – uzyskanie ocen A i B,
 • I miejsce – tytuł laureata regionalnego w Ogólnopolskim Konkursie „Kulinarni Odkrywcy” TESCO dla Szkół,
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Zdrowo i sportowo”,
 • II miejsce w Miejskim Biegu Patrolowym „HiT”,
 • I szkolne obchody Dnia Św. Patryka „Zaklinamy Wiosnę po irlandzku”,
 • współorganizacja XII Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas IV-VI „Formy ochrony przyrody w Polsce” z Zarządem Okręgowym LOP,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Walory Świętokrzyskich
  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w obiektywie”,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • I miejsce w finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”,
 • I miejsce w Europejskiej Grze Miejskiej w Kielcach,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • wyróżnienie w kategorii Działania Szkoły w Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol” – nagroda pieniężna na zakup pomocy dydaktycznych,

2015 – 2016

 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, „Z książką za pan brat”, itp.,
 • I szkolne obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia,
 • współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas IV – VI „Znam i chronię – NATURA 2000” z Zarządem Okręgowym LOP,
 • udział w akcjach charytatywnych: „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, „Pola Nadziei”,
 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Natura 2000” – Anna Szerlowska,
 • laureat III Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – Patrycja Sadowska,
 • finaliści: III Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – Krzysztof Cedro, Kacper Błoniarz, XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego – Krzysztof Cedro, Anna Fąfara,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”,
 • II miejsce w XIII Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. J. Piesiewicza,
 • udział biblioteki szkolnej w rządowym programie „Książki Naszych Marzeń”,
 • zdobycie Certyfikatu „Szkoła Otwarta na Wielokulturowość” w Ogólnopolskim Konkursie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,
 • festyn szkolny „Żyj zdrowo i kolorowo”,
 • nagroda główna w VIII Konkursie Prezydenta Miasta Kielce „Zielony Patrol – wycieczka do Wiednia i Bratysławy,

2016 – 2017

 • nominacja na stanowisko dyrektora szkoły pani Małgorzaty Sowy,
 • I miejsce projektu „Orlik pod dachem”, czyli budowy pneumatycznego zadaszenia boiska w głosowaniu na duże inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych,
 • zdobycie Certyfikatu „Szkoła Dobrego Wychowania” w Ogólnopolskim Konkursie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,
 • realizacja zadań w ramach Ogólnopolskiego Programu „Chronimy Dzieci” – starania o przyznanie szkole certyfikatu „Szkoły Chroniącej Dzieci”,
 • I szkolne obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia,
 • I szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek,
 • współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas IV – VI „Jeziora i stawy – ostoja bioróżnorodności” z Zarządem Okręgowym LOP,
 • udział w akcjach charytatywnych: „Szlachetna paczka”, „Wylosuj Anioła”, „Góra Grosza”, zbiórka artykułów pasmanteryjnych dla Hospicium Caritas w Kielcach oraz przyborów szkolnych dla świetlicy  przy Parafii Św. Kazimierza w Wilnie, „Pola Nadziei”,
 • utworzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 27 w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”,
 • laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – Jakub Siekański, finaliści: Kacper Bryk, Igor Augustyn,
 • obchody Europejskiego Dnia Wiosny – Spring Day in the Europe,
 • organizacja kolejnych edycji konkursów międzyszkolnych, m.in. „W Świecie Baśni”, „Ojczyste piękno słowem malowane”, „Nasze polskie krajobrazy”, „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”,
 • I miejsce w Mistrzostwach Świata „World Artistic Dance Fderation” w Formacji Tanecznej,
 • II miejsce w Mistrzostwach Polski Freestyle 2016 Jazz Dance Solo E 8-9,
 • II miejsce w XVII Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym Dzieci w Piłce Ręcznej,
 • II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o Puchar MOSIR Kielce,
 • tytuł Mistrza i Wicemistrzów Polski w Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie,
 • udział biblioteki szkolnej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
 • obchody Ogólnopolskiego Roku Rzeki Wisły – akcja „Wisła – rzeka snów o zielonym wodniku”,
 • I Festyn Środowiskowo – Rodzinny „Żyj zdrowo i kolorowo” – przekształcenie festynu szkolnego w imprezę większej rangi, o szerszym zasięgu,

2017 – 2018

 • udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Wesela”,
 • II miejsce projektu „Międzyszkolny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Uroczysko” w głosowaniu na duże inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce,
 • VI miejsce szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Empiku „Tysiąc powodów by czytać” w kategorii szkół powyżej 100 uczniów,
 • udział w Korowodzie Niepodległości, zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
 • zaangażowanie w akcje charytatywne: „Szlachetna paczka”, „Scyzoryki dla Afryki”, „Pola Nadziei”,
 • współorganizacja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas IV – VII „Bioróżnorodność królestwa grzybów i jej znaczenie dla przyrody i człowieka” z Zarządem Okręgowym LOP,
 • kontynuacja cyklicznych konkursów wewnątrzszkolnych, m.in.: „Piękna Nasza Polska cała”, „Mądrej Głowie dość dwie słowie”, „Wiem i Potrafię”, „Jak Miś Wojtek został żołnierzem”, „Szkolny Idol”, itp.,
 • udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa – edukacja dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w Kielcach”, organizowanym przez Stowarzyszenie PASSA,
 • kontynuacja realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Programu „Chronimy Dzieci”,
 • udział w projekcie „Matma, Anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” realizowanym z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 • podjęcie starań o przyznanie szkole certyfikatu „Szkoły bezpiecznej w Sieci” w Ogólnopolskim Konkursie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,
 • udział biblioteki szkolnej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,
 • przygotowania do obchodów Jubileuszu 50-lecia Naszej Szkoły,