Historia

 

PEGAZEM PRZEZ 45-LECIE SP 27

20.06.1967 - 18.02.1969

 • budowa Szkoły Podstawowej nr 27

1968 - 1969

 • mianowanie na stanowisko kierownika szkoły pana E. Śliwę
 • powołanie do życia SP. nr 27
 • inauguracja roku szkolnego na boisku SP. nr 16
 • zajęcia w gościnnych murach SP. 4,10,16,19
 • oddanie do użytku budynku SP. 27 przy ul. Toporowskiego 96 luty
 • uroczyste otwarcie szkoły 1 marca

1970 - 1973

 • odstąpienie części budynku Zasadniczej Szkole Zawodowej PKS -11.09
 • pierwsza wizytacja placówki przez władze oświatowe 14.10-4.11.
 • powstanie pierwszych pracowni przedmiotów
 • udział młodzieży w turnieju " Otwartych Serc "
 • spotkanie z pisarzami: Wandą Żółkiewską i Januszem Domagalikiem

1974

 •   powołanie na stanowisko dyrektora szkoły pani E. Doroszkiewicz
 •   pierwsze uroczyste ślubowanie klas I
 •   sukcesy na festiwalu "Młodzi idą"

1975 - 1979

 • inauguracja "Sztafety Olimpijskiej Moskwa 1980"
 • rozpoczęcie nauki przez sześciolatków
 • nawiązanie kontaktów ze Związkiem Literatów Polskich
 • nadanie szkole imienia K.K. Baczyńskiego
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi
 • uchwalenie przez Komitet Rodzicielski dorocznej nagrody książkowej im. K. K. Baczyńskiego dla wzorowych uczniów
 • oddanie do użytku nowych pawilonów
 • rozpoczęcie współpracy z WSP w Kielcach w ramach szkoły ćwiczeń
 • główna nagroda Joasi Berner na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Figueria da Foz

1980

 • przyznanie szkole medalu Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia sportowe

1983 - 1990

 • oddanie do użytku nowej hali sportowej
 • objęcie patronatu przez Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową
 • dar kieleckiego plastyka Henryka Papierniaka portret Baczyńskiego1986
 • rozpoczęcie budowy basenu
 • największa liczba laureatów konkursów przedmiotowych (16 uczniów)
 • ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski
 • wizyta krewnej Baczyńskiego -mgr Anieli Kmity-Piorunowej
 • oddanie do użytku nowego pawilonu socjalno-dydaktycznego
 • wprowadzenie nauki religii do szkoły
 • pożegnanie dyr. E. Doroszkiewicz w związku z przejściem na emeryturę
 • rozpoczęcie wydawania szkolnej gazetki "Kabaczek"

1991

 • nominacja na stanowisko dyrektora szkoły M. Krogulca

1992 - 1994

 • opracowanie wzoru odznaki"Wzorowy Absolwent SP. 27"
 • sympozjum naukowe pt. "K. K. Baczyński-żołnierz, poeta, czasu kurz..." z udziałem gościa specjalnego dr Alicji Krawczyk
 • poświęcenie sztandaru szkoły przez ks. prałata Jana Kudelskiego-1993r.
 • wizytacja ks. biskupa K. Ryczana
 • powołanie Fundacji Pomocy Szkole

1995 - 1999

 • Szkoła Podstawowa nr 27 szkołą samorządową
 • wizyta studentów z Holandii
 • wizyta Waldemara Pawlaka przyszłego premiera
 • współpraca z fundacją "ETOH"
 • rozpoczęcie współpracy z Instytutem Fizyki UMCS w Lublinie
 • udział w Sejmiku Samorządów Szkolnych
 • nagła śmierć dyr. ds. administracji K. Cieślika 25.09.1997r.
 • jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 27
 • oddanie części budynku V LO im. ks. P. Ściegiennego
 • wizytacja szkoły
 • śmierć dyr. M. Krogulca 06.04.1999r.
 • wizyta bp. M. Jaworskiego

1999

 • nominacja na stanowisko dyrektora szkoły pani R. Jankowskiej

2000 - 2003

 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
 • udział w akcji ,,Tysiąc życzeń dla Papieża"
 • II miejsce w konkursie ,,80 lat Ruchu Młodzieżowego PCK"zacieśnienie współpracy z Klubem  "Uroczysko-Wrzos"
 • uroczyste otwarcie Izby Regionalnej marzec 2002 r.
 • X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Ocalić od zapomnienia"
 • I Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno-Matematyczny "Zielony Glob-Zdrowy Człowiek"
 • jubileusz 35lecia Szkoły Podstawowej nr 27

 2003 – 2004

 • Szkolny Związek Sportowy  Zarząd Główny przyznaje Zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” (grudzień 2003)
 • Udział w akcji „Góra grosza”
 • Debata i otrzymanie certyfikatu „Spring Day in Europe”
 • Kontynuacja międzyszkolnych konkursów: „Ocalić od zapomnienia” i „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”
 • II miejsce uczniów kl. II c w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Geniuszek”
 • Nagroda i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Baśnie Europy”
 • I miejsce w rozgrywkach sportowych o puchar Dyrektora Szkoły
 • Finaliści konkursu matematycznoprzyrodniczego „Na Parnasie w szóstej klasie”
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na temat: „Alkohol? Narkotyki? Nie!”
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Z ekologią za pan brat”

 2004 –2005

 • „Śpieszmy się kochać ludzi...” – ostatnie pożegnanie kolegi Włodka Klamczyńskiego
 • Udział w akcji „Góra grosza”
 • Wewnątrzszkolne konkursy
 • Debata i certyfikat „Sping Day in Europe”
 • Udział i nagroda w akcji  „Zbieramy surowce wtórne”
 • Przedstawienie inscenizacji bajki „Witamy Nowy Rok” w osiedlowym klubie „Wrzos”
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Znamy lektury”
 • Dyplom za udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej pt.: ”Woda źródłem życia”
 • Podziękowanie za udział w akcji „Pomóż”
 • Śmierć Jana Pawła II – lekcje poświęcone życiu wielkiego Polaka
 • Przekazanie przyborów szkolnych i zabawek dla uczniów z Iraku
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Najpiękniejszy zakątek Gór Świętokrzyskich”
 • Kontynuacja konkursów międzyszkolnych „Ocalić od zapomnienia” i „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”
 • Laureaci Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie”
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym

 2005 – 2006

 • Kontynuacja wewnątrzszkolnych konkursów
 • I i II miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek
 • I miejsce w Konkursie na Kartkę i Szopkę Bożonarodzeniową
 • III miejsce w konkursie „Podróż wzdłuż Wisły”
 • II miejsce w konkursie „W mojej rodzinie radości i smutki”
 • Spotkanie z biskupem ks. Marianem Florczykiem
 • Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w debacie „Spring Day in Europe”
 • Otrzymanie certyfikatu „Szkoły zaangażowanej społecznie”
 • I rocznica śmierci Jana Pawła II – apele i lekcje poświęcone życiu wielkiego Polaka
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Choinka dla ptaków”
 • Dyplom w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Przygoda rzecz niezwykła – jesteśmy bohaterami książek K. Makuszyńskiego”
 • III miejsce w konkursie ekologicznomatematycznym „Zielony glob – Zdrowy Człowiek”
 • III miejsce w konkursie „Najpiękniejszy zakątek Gór Świętokrzyskich”
 • Nagroda w konkursie plastycznym „Legendy świętokrzyskie”
 • V i VI miejsce w Konkursie Języka Angielskiego”
 • III miejsce w międzyszkolnym „ Konkursie Szybkiego Czytania”
 • Festyn rodzinny „Żyj zdrowo i kolorowo”

 2006 – 2007

 • udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Homo Homini
 • I miejsce w konkursie recytatorskim „Ocalić od zapomnienia”
 • akcja „Sprzątanie Świata”
 • wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”
 • wizyta piłkarzy „Korony”
 • udział w akcji „Góra Grosza”
 • I miejsce w konkursie literackoplastycznym „W świecie utworów Mistrza Adama”
 • przystąpienie do programu „Ratujmy i uczmy ratować”
 • kontynuacja konkursów wewnątrzszkolnych
 • wyróżnienie w XIV Miejskim Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV – VI
 • I miejsce w XV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Ocalić od zapomnienia”
 • wyróżnienie w II Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Najpiękniejszy zakątek Gór Świętokrzyskich”
 • II miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie „Zielony Glob – Zdrowy Człowiek”
 • I  miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie Szybkiego Czytania
 • wyróżnienie w III Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Książka najlepszym przyjacielem”
 • udział w uroczystościach Dnia Papieskiego
 • festyn rodzinny „Żyj zdrowo i kolorowo”

2007 – 2008

 • połączenie w jedną placówkę SP 16 i SP 27
 • przyznanie  certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
 • rajd integracyjno – rekreacyjno – regionalny uczniów klas IV – VI
 • udział w I Rajdzie „Śladami kieleckich miejsc pamięci narodowej”
 • laureaci: V Woj. Kon. Mat. Przyr. Michał Klima kl. VI e
 • V Woj. Kon. Hum. Katarzyna Krężołek kl. VI b
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym "I ty możesz zostać mistrzem ortografii"
 • Kinga Krzysztofik kl. III b
 • 9 V 2008 organizowaliśmy finał VII  Międzyszkolnego Konkursu EkologicznoMatematycznym
 • „Zielony glob – Zdrowy Człowiek”
 • 30 V 2008 udział przedstawicieli SU w I Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej w Kielcach
 • 30 V 2008 festyn rodzinny "Żyjmy zdrowo i kolorowo"
 • 1 VI 2008 wyróżnienie w czasie "Parady Smoków"

2008 – 2009

 • 7 X lekcja patriotyczna przygotowana przez przedstawicieli kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
 • 7 XI III miejsce Niny Cecuły w III Międzyszkolnym konkursie Recytatorskim "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród"
 • 11 XII w naszej szkole odbyła się IV Międzyszkolna olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla kl. IV VI
 • 16 III zorganizowaliśmy V finał XVI Międzyszkolnego konkursu "W Świecie Baśni"
 • 0 III obchody Europejskiego Dnia Wiosny
 • 15 IV odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs recytatorski "Ojczyste piękno słowem malowane polskie krajobrazy w poezji i prozie" (to kontynuacja konkursu "Ocalić od zapomnienia"
 • 24 IV Święto Szkoły
 • 6 V zorganizowaliśmy VIII edycję  Międzyszkolnego Konkursu EkologicznoMatematycznym
 • „Zielony glob – Zdrowy Człowiek”
 • 29 V festyn rodzinny "Żyjmy zdrowo i kolorowo"
 • 15 VI podsumowanie akcji "Zielony Patrol" wygraliśmy wycieczkę do Paryża!

2009 – 2010