II Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Informatyczny „Nasze polskie krajobrazy”

Dyrekcja i nauczyciele szkoły podstawowej nr 27 w Kielcach zapraszają uczniów klas IV – VIII do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Informatycznym „Nasze polskie krajobrazy”

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej; umiejętności korzystania z edytor graficznego Paint
 2. Zainteresowanie uczniów pięknem polskiego krajobrazu.
 3. Dostrzeganie w nim bogactwa, które należy chronić i pokazywać następnym pokoleniom.
   

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.
 2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
 3. Technika wykonania prac:
  1. Plastyczne – dowolna, format: A - 3
  2. Komputerowe – w programie Paint, format A – 4
 4. Każda praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko autora, klasę
  2. Adres szkoły, telefon
  3. Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
 5. Każda praca komputerowa powinna być wydrukowana i opisana tak jak plastyczna a ponadto przesłana na adres: sekretariat@sp27.kielce.eu jako załącznik. W temacie wiadomości proszę wpisać Konkurs Plastyczno – Informatyczny i nr szkoły. Plik powinien mieć nazwę: im_nazwisko ucznia_kl_nr szkoły.bmp np.: Jan_Krawczyk_6_SP8.bmp
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do 29 marca 2019 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 27
ul. Marszałkowska 96
tel. (41) 367 64 88

  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
  8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy:
Nauczyciele: plastyki, informatyki