Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę

Dnia 19 maja 2015r. w godz. od 17:00 do 18:00 rodzice dzieci, które od 01.09.2015 r. rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, będą mogli porozmawiać z nauczycielami uczącymi w klasach I – III oraz razem z dziećmi zobaczyć szkołę.