Informacja Prezydenta Kielc dot. wycieczek szkolnych i odwiedzin w DPS-ach

Z uwagi na trwający sezon grypowy, dużą liczbę zachorowań oraz rozwijającą się sytuację epidemiologiczną, Prezydent Miasta Kielce zalecił dyrektorom kieleckich szkół i przedszkoli rezygnację z organizacji wycieczek szkolnych poza granice miasta w najbliższym czasie.
Apelujemy także do rodziców o nieposyłanie do przedszkoli i szkół dzieci z objawami infekcji.
W Domach Pomocy Społecznej, podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, ze względu na bezpieczeństwo przebywających w nich pensjonariuszy, wprowadzane są ograniczenia odwiedzin u mieszkańców ośrodków. Całkowite zakazy dotyczą osób z objawami grypy.
W związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, mieszkańcom Kielc, szczególnie w wieku senioralnym, zalecamy także ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz stosowanie się do wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przestrzegania zasad higieny.
Prezydent Miasta Kielce pozostaje w stałym kontakcie z Wojewodą Świętokrzyskim oraz przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. W wyniku prowadzonych konsultacji, w poniedziałek podjęta została decyzja o przesunięciu na inny termin wystaw AgroTech oraz Las Expo, które w najbliższy weekend miały odbyć się w halach wystawienniczych Targów Kielce.

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22156,informacja-prezydenta-kielc-dot-wycieczek-szkolnych-i-odwiedzin-w-dps-ach.html