,,Jak szanować przyrodę? – spotkanie z ekologią”

27 września 2019r. odbył się apel ekologiczny pt: ,,Jak szanować przyrodę?” przedstawiony przez uczniów klasy VI e pod kierunkiem p. Ewy Borkowskiej. Głównym celem występu było promowanie ochrony środowiska. Uczniowie uświadomili jak czasami człowiek zapomina o ochronie środowiska naturalnego i jakie przynosi ono skutki. Przypomnieli wszystkim, że jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody i chroniąc ją zapewniamy sobie lepsze życie