„Kochane Pierwszaki”

13 września 2019 r. pierwszoklasiści naszej szkoły wybrali się do Hali Legionów na profilaktyczno – edukacyjne spotkanie pod hasłem „Kochane Pierwszaki”. Dzieci obejrzały wozy wojskowe, pożarnicze i policyjne. Wysłuchały pogadanki nt. bezpieczeństwa pieszych na drodze. Wspólnie śpiewały i tańczyły przy muzyce. Na koniec uczniowie klas pierwszych otrzymali drobne upominki   i zadowoleni wrócili do szkoły.