Kółka zainteresowań

Kółko plastyczne ,,Akwarele”

Zajęcia plastyczne są nieodzownym i podstawowym elementem wychowania estetycznego, posiadają wielkie wartości wychowawcze i kształtujące, wpływają na rozwój osobowości naszych wychowanków. Sprawiają dzieciom wielką  radość. Dzięki zajęciom plastycznym rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość, a zwłaszcza wyobraźnia dzieci, która wpływa na ich rozwój, poznają i łączą różne techniki plastyczne. Nasi uczniowie przygotowywani są do udziału w konkursach świetlicowych, międzyświetlicowych i innych, w których odnoszą liczne sukcesy.

Kółko teatralne „Zaczarowany świat baśni”

W trakcie zajęć w kółku teatralnym dzieci rozwijają aktywność twórczą, uczą się właściwej dykcji i animacji, przygotowują się do występów przed publicznością ( w szkole, przedszkolu, ŚSM, na przeglądach). Zajęcia teatralne kształtują dziecięcą wyobraźnię, wyzwalają pozytywne emocje, uczą przezwyciężania lęku i stresu. To wspaniały pomysł na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.