Lekcja o Parkach Krajobrazowych

14 marca 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielką zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach i odpowiadali na pytania. Pani prezentowała dzieciom zagadki, a ich zadaniem było odgadywanie nazw własnych zwierząt. Następnie pani pytała o ciekawostki dotyczące wyglądu i sposobu życia leśnych przyjaciół. Ku zaskoczeniu pani prowadzącej zajęcia, wiele dzieci posiadało ogromną wiedzę wykraczającą poza treści nauczania.

                Za prezentację przedstawicielka ZŚiNPK została nagrodzona brawami.