Lekcja Tolerancji

W dniu 12 lutego 2020r. dzieci z klasy II a były w Bibliotece Publicznej nr 5 w Kielcach. Celem spotkania było poznanie i szacunek dla kultury Indian poprzez czytanie bajki, umiejętność pracy w grupach oraz zabawę i wykonywanie tradycyjnych indiańskich pióropuszy. Uczniowie podczas zajęć mieli możliwość nauki i zrozumienia potrzeby akceptacji różnic kulturowych na przykładzie kultury społeczności indiańskich.