,,Mały pisarz”

W dniu 18.12.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie IX Międzyświetlicowego Konkursu Literackiego ,,Mały pisarz”. Reprezentantka naszej świetlicy Olga Stadnicka z klasy Ia zajęła III miejsce za napisanie i zilustrowanie bajki ,,Zło dobrem zwyciężaj”. Otrzymała dyplom
i nagrody rzeczowe. Uczennicę do konkursu przygotowały panie Aleksandra Trojanowska
i Agnieszka Stadnicka.