mLegitymacje

Dyrektor szkoły informuje, że w szkole rozpoczął sie proces wydawania mLegitymacji.
Na podstawie § 3 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r, poz. 1700) mLegitymacja szkolna jest wydawana na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia.
mLegitymacje otrzymają uczniowie, których rodzice złożyli wniosek o ich wydanie.
Pozostali rodzice, którzy chcieliby, aby ich dziecko otrzymało mLegitymację powinni złożyć wniosek o jej wydanie w sekretariacie szkoły wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej (wysłanym a adres e-mail: sekretariat@sp27.kielce.eu).
Informacje niezbędne do korzystania z aplikacji zawarte są poniżej.

Dokumenty cz. 1

Usługa mLegitymacja szkolna (Android) – instrukcja uruchomienia aplikacji: