Monitoring w szkole

Dyrektor szkoły informuje o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego w szkole

Informacje o monitoringu w szkole

Regulamin monitoringu wizyjnego w szkole