„Można się różnić – tylko trzeba się różnić pięknie” Drugoklasiści na prelekcji Passy

21 grudnia 2015 roku w auli naszej szkoły odbyła się seria warsztatowych prelekcji na temat „Zrozumieć świat – tolerancja, szacunek i bezpieczeństwo każdego dnia”, którą przeprowadzili pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego „Passa” w Kielcach: pani Katarzyna Banasik oraz pan Andrzej Marczak. Udział w prelekcji wzięły wszystkie klasy II wspólnie z wychowawcami oraz klasa I f, a także pedagog szkolny: pani Marta Więckowska.
Celem warsztatów było wskazanie uczestnikom zajęć prawidłowych zachowań związanych z kulturalnym, bezpiecznym i przyjaznym funkcjonowaniem w społeczności szkolnej i rówieśniczej. Należy pamiętać, że integracja w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju postaw tolerancji u dzieci. „Można się różnić – tylko trzeba się różnić pięknie” – motto to powinno przyświecać każdemu, kto jest tolerancyjny i uczy tolerancji.

Patrycja Karykowska
(nauczyciel – bibliotekarz)