Nowa Pracownia Edukacji Ekologicznej w naszej szkole!

W tym roku nasza szkoła zyskała nową, w pełni wyposażoną pracownię do edukacji ekologicznej. Stało się to możliwe dzięki udziałowi w programie ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba i odnawialne źródła energii”, realizowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Miasta w Kielcach Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem. Uczestnictwo w programie wiąże się z zaangażowaniem społeczności szkolnej w zadania na wielu płaszczyznach np.:

- zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane we współpracy z lokalnymi instytucjami;

- udział w ogólnopolskich akcjach  związanych z ochroną środowiska

- ekologiczne zajęcia edukacyjne, realizowane zgodnie z podstawą programową na lekcjach biologii, chemii, geografii, fizyki, edukacji wczesnoszkolnej i zajęć z wychowawcą. 

Na początku października szkoła otrzymała zestaw przyrodniczych pomocy dydaktycznych (np. model turbiny wodnej, pojazd z napędem wodorowym, zestawy doświadczalne, mierniki, plansze, filmy, gry  i wiele innych), a także nowe meble do pracowni na łączną kwotę 30 tys. złotych. Dodatkowo na zewnątrz budynku umieszczony został czujnik, który na bieżąco monitoruje stan powietrza najbliższej okolicy a pozyskane dane są udostępniane na szkolnej stronie internetowej. Otrzymane pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają zajęcia i stanowią cenną pomoc w realizacji treści programowych poprzez zabawę i przeprowadzanie uczniowskich doświadczeń.

Do tej pory udało się nam zrealizować już wiele z projektowych zadań. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych ochronie powietrza i wpływie jego zanieczyszczeń na pogodę i klimat. We współpracy z Wodociągami Kieleckimi przeprowadzono zajęcia terenowe dotyczące ochrony wód. Uczniowie brali także udział w zajęciach w Energetycznym Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie mogli pogłębić swoją wiedzę o odnawialnych źródłach energii. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych korzystają na bieżąco podczas lekcji z otrzymanych pomocy dydaktycznych. Systematycznie wykorzystują je także dzieci świetlicowe podczas cotygodniowych zajęć dodatkowych. Uczniowie angażują się w ogólnopolskie akcje (np. Sprzątanie Świata) i konkursy ekologiczne.

Tuż przed przerwą świąteczną, 18  grudnia odbyła się oficjalna prezentacja  i otwarcie nowej pracowni ekologicznej. Uczniowie pod opieką nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu: pani Jolanty Brodzińskiej, Beaty Lubas i Doroty Chojny, w obecności Wicedyrektor Pani Ewy Maciejewskiej oraz Wicedyrektor Pani Katarzyny Szumańskiej a także przedstawiciela Urzędu Miasta Pani Iwony Pamuły zademonstrowali pozyskane pomoce dydaktyczne.   Tak doposażona  pracownia umożliwi nam popularyzację nauki poprzez zabawę i eksperymentowanie oraz zdobywanie wiedzy na drodze doświadczeń i samodzielnych poszukiwań uczniów.