O naszej Świetlicy

„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”

W roku szkolnym 2017/2018  świetlica będzie  czynna w godzinach 6:30-16:30.

Wychowawcy świetlicy:

Mgr Agnieszka Stadnicka- kierownik świetlicy , nauczyciel dyplomowany

Mgr Beata Szpyt-Dąbrowska- nauczyciel stażysta

Mgr Marlena Jarząb-nauczyciel kontraktowy

Mgr Aleksandra Grudzień- nauczyciel stażysta

Mgr Paweł Stankowski- nauczyciel stażysta

Mgr Anna Niemczyk- nauczyciel dyplomowany

O naszej świetlicy:

        Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu      w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

                Świetlica szkolna zajmuje dwa do tego celu wyodrębnione pomieszczenia Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych     i układanek, znajduje się kącik czytelniczy. Sala wyposażona jest również w projektor multimedialny. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na boisku szkolnym, auli i hali gimnastycznej. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci.

       

         Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy na miesiące i zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy.

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: - rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp. - zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy   i pogadanki z dziećmi; gry i zabawy sportowe – szachy, zabawy z piłka, zabawy ze skakanką, hula hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe; - zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery.

         Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

Zawsze na początku roku szkolnego przypominamy dzieciom regulamin świetlicy, który jest przez cały rok wyeksponowany na gazetce i w razie potrzeby sięgamy do niego. Regulamin ten jest przede wszystkim propozycją wychodzącą od uczniów korzystających ze świetlicy i zawiera w sobie zarówno zasady kulturalnego zachowania, jak i reguły kulturalnego współżycia w grupie i dbania o swoje bezpieczeństwo.

Wychowawcy naszej świetlicy starają się również podejmować szereg działań, które mają na celu uwrażliwianie wychowanków na piękno otaczającej nas przyrody, potrzebę zabiegania o ochronę i czystość środowiska (włączamy się do akcji „Sprzątanie świata”) oraz niesienie pomocy zwierzętom w okresie zimy.

        Staramy się, by każde dziecko czuło się gospodarzem naszej świetlicy, członkiem grupy, aby było zadowolone, czuło się dobrze i mogło rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dobra atmosfera pracy w świetlicy sprzyja umacnianiu więzi uczuciowej ucznia ze szkołą. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania, panowania nad emocjami w sytuacjach konfliktowych.