Oddziały sportowe

Nasza szkoła prowadzi oddziały sportowe od II etapu edukacyjnego. Oddziały z rozszerzonym programem piłki nożnej chłopców powoływane są od klasy IV i realizują program do klasy VI.Uczniami oddziałów sportowych są wyłącznie zawodnicy klubu KKP Korona Kielce.

regulamin klas sportowych