Ogłoszenia i podziękowania Szkolnego Koła Wolontariatu

Pomoc dla Klaudii
Podczas ostatniej wywiadówki szklone koło wolontariatu zorganizowało zbiórkę pieniężną na rzecz chorej Kamili.
Wolontariusze zebrali 2702,17 zł, 7 euro, 5,10 funtów i 1 hrywnę.
Za ofiarne wsparcie dziękujemy rodzicom, nauczycielom i uczniom naszej szkoły.
 Zbiórka żywności                                                                

Jak co roku wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w przedświątecznej  zbiórce żywności zorganizowanej przez Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach. W dniach 29 - 30.03. 2019 r.   od 14.00 do 20.00 uczniowie pełnili dyżur w sklepie ,,Społem'' przy ul. M.Konopnickiej w Kielcach.

Za pomoc dziękujemy rodzicom,którzy wyrazili zgodę i nauczycielom,którzy pełnili nad nimi opiekę. 
                                                                                                     
                                                                                                 SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU