Patron

20 kwietnia 1978 roku

To dzień, nadania Szkole Podstawowej Nr 27 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W holu budynku szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona poecie.

Krzysztof Kamil Baczyński (pseudo: Jan Bugaj) - syn Stefanii  i Stanisława Baczyńskich. Urodzony - 22.1.1921, zmarł - 4.8.1944 r. Krzysztof Kamil należał do pierwszego pokolenia urodzonego w Ojczyźnie wolnej i niepodległej. Był poetą, którego imię nierozerwalnie splotło się z wydarzeniami drugiej wojny światowej i doprawdy trudno dziś wyobrazić sobie literaturę tego czasu bez Baczyńskiego. Wiersze jego od lata figurują na listach lektur szkolnych. Znajomość jego nazwiska przekroczyła daleko krąg miłośników poezji.
O Baczyńskim słyszeli nawet ci, którzy nigdy nie przeczytali ani jednego jego wiersza. Jego imieniem nazywane są ulice, szkoły, biblioteki i drużyny harcerskie a grób na Powązkach bywa celem wielu wycieczek nie tylko szkolnych. To największy talent wśród młodych, którzy życiem i śmiercią przypieczętowali swoją twórczość. Dlatego na kartach literatury polskiej Krzysztof Kamil Baczyńskim pozostaje jako jeden z największych w niej meteorów poetyckich. Pozostaje jako poeta-żołnierz, który nie uchylił się przed najwyższą dla ojczyzny ofiarą, ofiarą ze swego życia, ale też jako artysta, który nie uchybił talentowi twórczemu, jaki do spełnienia został mu przekazany.


tekst zaczerpnięty ze strony: http://baczynski.of.pl/