Podsumowanie Bibliotecznego Konkursu Plastycznego i Literackiego z okazji Dnia Babci i Dziadka