Podsumowanie I okresu

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas,  przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. 

        Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, dlatego poświęcano im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane były na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. 
        Wykonywaliśmy również dekoracje zgodne z aktualną porą roku i przystrajaliśmy  świetlicę, dzięki czemu udało się nam stworzyć miłe i przytulne miejsce, w którym uczniowie mają bardzo dobre warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy a także odrobienia prac domowych.

         Chcemy się pochwalić naszymi osiągnięciami po I semestrze.