Podsumowanie I okresu nauki

Zgodnie z tradycją szkoły po zakończeniu I okresu nauki uczniowie klas IV - VIII spotkali się na apelach podsumowujących. Wyróżnieni zostali ci, którzy uzyskali średnią conajmniej 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe. Zaprezentowali się przed całą szkołą i oprócz oklasków otrzymali bonus "dnia bez pytania". Klasy, które uzyskały najwyższą średnią otrzymały nagrodę przechodnią - srebrną różę i zaproszenie do spędzenia nocy w szkole. Relacje poszczególnych klas z "nocowania" pojawią się w następnych aktualnościach.