,,Polska moja Ojczyzna”

Nasz przedstawiciel świetlicy - Karol Jagiełło –uczeń klasy Ia reprezentował szkołę  w I Konkursie Plastyczno-Recytatorskim ,, Polska moja Ojczyzna”, który odbył się w SP nr 28 w Kielcach. Polegał on na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej recytowany wiersz. Karol przedstawił wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej ,, O Ojczyźnie”. Za swoją pomysłowość wykonania pracy plastycznej oraz poprawność recytacji otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!!!