Promujemy zdrowy tryb życia …

W dniach 23 i 24 września 2019r. odbyła się dla klas I – VIII prelekcja na temat: ,,Zdrowego trybu życia oraz znaczenia aktywności fizycznej, prawidłowej diety oraz higieny umysłu w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodych osób”, którą poprowadziły pani Ewa Borkowska i pani Aleksandra Grudzień. Głównym celem prezentacji było uświadomienie uczniom jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, od których w dużym stopniu zależą możliwości osiągania sukcesów w życiu. W naszej szkole kształci się i utrwala nawyki prozdrowotne oraz uczy odpowiedzialności za własne zdrowie.