Przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Miło jest nam poinformować, że zostały wręczone przez dyrektora szkoły i pedagoga nagrody przyznane uczniom naszej szkoły za udział w konkursach ogłoszonych przez Stowarzyszenie VIS LEGIS. Na terenie szkoły realizowane były zadania w ramach programu „Przeciwdziałania przyczynom przestępczości„ współfinansowanego przez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości we współpracy z Stowarzyszeniem Vis Legis w Kielcach. Zostały przeprowadzone zajęcia we wszystkich klasach czwartych i szóstych oraz 100 uczniów wzięło udział w konkursach plastycznych i literackich.

LAUREACI KONKURSÓW

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI 2018

NAGRODY GŁÓWNE PRZYZNANE W KATEGORIACH WIEKOWYCH

  • Konkurs plastyczny klasy 1-3:
    „Wiem co dobre i wiem co złe – niech każdy też dowie się!”

Wyróżnienia:

Maja Borek – klasa II c

Aleksandra Szczepanek – klasa III b

  • Konkurs literacki klasy 4-6:
    „Zło dobrem zwyciężaj”

1 miejsce: Maciej Słowak – klasa VI e

Wyróżnienia:

Mikołaj Kubicki – klasa IV a

Mateusz Wolankiewicz – klasa V c

Dominik Cholewa – klasa V d

Julia Zębala – klasa V d

Karol Rak – klasa VI e

Maksymilian Starzyk – klasa VI e

  • Konkurs plastyczny – gra planszowa klasy 7-8 oraz gimnazjum:
    „Twój wybór i twoja decyzja – jak pokierujesz swoim życiem?”

1 miejsce: Oskar Roszczypała – klasa VII a

3 miejsce: Wiktoria Borek – klasa VII b

Wyróżnienia:

Dominika Bielecka – klasa VII c

Oliwia Majchrzyk – klasa VII c