Przyrodnicze bajkowe robótki

W roku szkolnym 2017/18 panie B. Szpyt- Dąbrowska i A. Stadnicka realizują program autorski dla świetlicy pt. "Przyrodnicze bajkowe robótki".

Program zakłada poszerzenie wiedzy przyrodniczej wśród najmłodszych uczniów szkoły oraz rozwijanie zdolności manualnych u dzieci. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z uczniami. Część teoretyczna dotyczy tematów przyrodniczych. Dzieci poznają zwyczaje zwierząt, zmienność pór roku, a także cechy charakterystyczne roślin i drzew. Następnie uczestnicy świetlicy wykonują prace plastyczne różnymi technikami: farbami, pastelami, plasteliną, kredkami, wyklejanką.

Dzieci korzystają z różnych form i technik pobudzających ich zdolności manualne i kreatywność.

W realizacji projektu nauczycieli prowadzących wspomagają panie M. Jarząb i A. Grudzień.