Przyrodniczy Rajd Edukacyjny

19 września 2019 r. klasy Va i Vd wraz z wychowawcami: p. Marleną Jarząb i p. Jolantą Brodzińską wzięły udział w Przyrodniczym Rajdzie Edukacyjnym „Poznajemy walory przyrodniczo- krajobrazowo-historyczne Gór Świętokrzyskich”. Wspólne wędrowanie pod opieką przewodników PTTK odbyło się trasą: Podlesie-Huta Szklana- Św. Krzyż- Nowa Słupia. Uczniowie zwiedzali Centrum Archeologiczne w Nowej Słupi biorąc udział w pokazach warsztatów: kowala, zielarki, garncarza, starodawnego wytopu żelaza w dymarkach. Miłą niespodzianką dla dzielnych wędrowców było pieczenie kiełbasek przy ognisku. Podczas rajdu nasi uczniowie nie pozostali obojętni wobec problemu zaśmieconych lasów przyłączając się do akcji : Sprzątanie świata.