Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego - 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce w roku szk. 2020/2021

Klasy I

Zgłoszenia dzieci do klas pierwszych w naszej szkole na rok szkolny 2020/2021
będą przyjmowane od 1 marca 2020r. Zapraszamy!!!
 
Zapisy dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskigo w Kielcach na rok szkolny 2020/2021
 
Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 r.
 
Zapisy odbywają się od 01.03.2020 r. w godz. 7.30 – 15.30. (w czwartki do godz. 17.00).
 
Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka stanowią:
Powyższe dokumenty dostępne sa również w sekretariacie szkoły.
 
W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP27 w Kielcach, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP nr 27 (najpóźniej do 30 września 2020r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

Terminy naboru do klasy I

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce

uchwala_nr_XLIX11072017_rady_miasta_kielce.pdf

​Obwód SP 27