Rekrutacja do klas I, oddziału przedszkolnego i innych oddziałów - 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce w roku szk. 2021/2022

 Klasy I 
Rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy!!!

Zapisy dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskigo w Kielcach na rok szkolny 2021/2022

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2014r.

Zapisy odbywają się w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje możliwość pozostawienia wypełnionej dokumentacji w zamkniętej kopercie na dyżurce szkoły do godz. 18.00 każdego dnia roboczego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu tego faktu z pracownikiem sekretariatu.

 
Dokumentację niezbędną do zapisu dziecka stanowią:
Powyższe dokumenty dostępne sa również w sekretariacie szkoły.
 
W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły innej niż SP27 w Kielcach, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP nr 27 (najpóźniej do 30 września 2021r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

 

UCHWAŁA_Z_2017_ROKU
UCHWAŁA_ZMIENIAJĄCA
Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce