Rodzinie i najbliższym...

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność szkolna

                                                                           składają

wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci naszego absolwenta Michała.