Rozpoczęcie roku szk. 2019/2020

2 września spokaliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej, gdzie w symboliczny sposób dokończyliśmy przerwany, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marsz do szkoły ówczesnej młodzieży. W akcji brali udział również babcie i dziadkowie. Niektórzy z nich  wywodzili się z pokolenia Dzieci Wojny. Był to wyraz szacunku i wdzięczności dla nich. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego  zapoznaliśmy się z treścią "Apelu Polskich Dzieci Wojny o pokój na świecie" i wysłuchaliśmy Hymnu Polskich Dzieci Wojny.

Po akcji kończącej przerwany marsz wróciliśmy do współczesności. Pani Dyrektor powitała po wakacyjnej przerwie  uczniów, ich bliskich i przedstawiła nauczycieli, którzy zaczynają pracę w naszej szkole. Potem uczniowie z wychowawcami rozeszli się do sal.