Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne zabawy na śniegu"

Dnia 15.02.2017r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczne zabawy na śniegu". Konkurs przygotowały A. Stadnicka i B. Dąbrowska. Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników. Prace zostały ocenione z pomocą p. A. Kumańskiej. Obrazki wywieszono na wystawie.

      Na wręczenie nagród przybyła zaproszona pani dyrektor M. Sowa. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy oraz nagrody. Zostali również obdarowani gromkimi brawami.