Rozstrzygnięcie konkursu dla kl. III ,, Znaki drogowe"