Sposoby ochrony środowiska

16 marca w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia z programu Ligi Ochrony Przyrody pt:" Sposoby ochrony środowiska".

Uczniowie mogli się dowiedzieć  jakie są w Polsce formy ochrony i jak prawnie kraj chroni swoje szczególne zasoby roślinne i zwierzęce.  Na slajdach dzieci mogły zobaczyć jakie gatunki są pod ochroną, gdzie w Polsce są parki narodowe i jak należy się w nich zachowywać i czego nie wolno. Można również było sprawdzić swoją wiedzę na temat znajomości zwierząt polskich lasów, pól i łąk oraz gatunków chronionych na terenie naszego kraju.

            Zajęcia przygotowała i przeprowadziła pani B. Szpyt- Dąbrowska.