Spotkanie z Policją

Dnia 5 lutego 2018 roku w świetlicy "Pod Słonkiem" panie policjantki z I Komisariatu Policji w Kielcach opowiadały o " Bezpiecznych zabawach na śniegu". Podczas prelekcji panie mówiły o bezpieczeństwie w czasie zbliżających się ferii zimowych. Główny nacisk położono na bezpieczne korzystanie z atrakcji zimy. Panie przedstawiły jak należy bezpiecznie bawić się przy zbiornikach wodnych, przy zabawach blisko ulic i miejsc parkingowych. Mogliśmy również dowiedzieć się jak należy się zachować gdy w pobliżu stanie się jakaś tragedia, kogo należy powiadomić. Dzieci przypomniały sobie najważniejsze numery telefonów. Panie policjantki powiedziały również jak dzieci mogą  pomóc w nagłych sytuacjach tak by ich działanie było adekwatne do sytuacji  i same nie stały  się ofiarą tragedii.

Zajęcia zostały zorganizowane  przez p. A. Grudzień we współpracy a panią A. Cybulską.