Spotkanie ze Strażą Miejską

Dnia 7 stycznia 2019 roku w świetlicy szkolnej odbyła się prelekcja wygłoszona przez przedstawicielkę Straży Miejskiej w Kielcach. Pani funkcjonariusz opowiadała o swojej pracy i obowiązkach z nią związanych oraz mundurze i odznakach strażnika miejskiego. Dzieci obejrzały również film o tej tematyce. Drugim punktem programu było zapoznanie podopiecznych z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Przedstawiona prezentacja dotyczyła także tego, gdzie dzieci mogą szukać pomocy i do kogo się zgłosić w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Uczniów bardzo zaciekawił omawianym temat, słuchali Pani z zainteresowaniem oraz brali czynny udział w dyskusji.