Sprzątanie Świata 2017

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami już po raz kolejny wzięli udział w ,,SPRZĄTANIU ŚWIATA – POLSKA 2017”- ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Uczniowie zostali zapoznani z selektywną zbiórką, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Otrzymane od Fundacji plakaty informacyjne zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych.Najmłodsi uczniowie zbierali śmieci w pobliżu szkoły i boiska szkolnego. Klasy starsze otrzymały za zadanie porządkowanie wybranego terenu w mieście. Uczniowie również sprzątali trasy na rajdach: klasa Vc sprzątała szlak czerwony o długości 8km od Jaskini Raj do Chęcin na terenie Chęcińsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Klasy IV szlak czerwony na trasie Krajno Zagórze- G. Krajeński Grzbiet- G.Radostowa-Ciekoty w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego była to świetna lekcja ucząca młodych ludzi dbałości o Ziemię.

Dodatkowo uczniowie klas I-VII- włączyli się w ogłoszony przez Fundację Nasza Ziemia konkurs plastyczny pn. Nie ma śmieci są surowce. Wpłynęło 17 prac.                    Życzymy sukcesów -autorom pomysłów plastycznych.