Sprzątanie świata- Polska 2017

W roku szkolnym 2017/2018 jak co roku z naszymi wychowankami wieliśmy udział w akcji " Sprzątanie świata- Polska 2017". Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem "Nie ma śmieci ...  są surowce".

Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki na dłoniach oraz worki    na odpady, spacerując wokół szkoły, zbierali śmieci. Dzieci zbierając śmieci dokonywały segregacji. Wszystkie zebrane surowce powędrowały  do odpowiednich kontenerów. Celem akcji było uświadomienie uczniom jaki wpływ sami mamy  na nasze środowisko i jak łatwo możemy o nie dbać.

  Koordynatorkami akcji były panie A. Stadnicka,  B. Szpyt- Dąbrowska, M. Jarząb, A. Grudzień.