Świąteczne akcje nauczycieli katechetów

 Z inicjatywy nauczycieli katechetów od 21 listopada do 25 listopada została przeprowadzona akcja na rzecz wspierania Hospicjum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty przy ul.Mieszka I w Kielcach. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich wychowawców, uczniów i Rodziców udało się zebrać znaczną ilość guzików, tasiemek koronek i innych artykułów pasmanteryjnych. Osoby niepełnosprawne wykorzystają je do swoich prac. Wykonane przez nich prace wezmą udział w aukcji charytatywnej, a zebrane fundusze zostaną przekazane na w/w dzieło.  Dziękujemy pani Zofii Chałat wolontariuszce Uniwersytetu Trzeciego Wieku za udział w spotkaniach z uczniami na lekcji religii, celem przypomnienia idei wolontariatu. 

Z okazji nadchodzącego dnia św.Mikołaja, nauczyciele katecheci przeprowadzili wśród uczniów zbiórkę artykułów szkolnych, książek i zabawek dla polskich dzieci korzystających ze świetlicy przy parafii św. Kazimierza w Wilnie - dzielnica Nowa Wilejka. Uczniowie naszej szkoły chętnie ofiarowali przyniesione rzeczy. Celem akcji jest nie tylko pomoc ubogim, ale także uwrażliwienie serc dzieci na rzecz potrzebujących. Zebrane dary naszej szkoły i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach zostaną przekazane dzieciom za pośrednictwem
Stowarzyszenia Kieleckiego Ochotniczego Szfadronu Ułanów Wileńskich na ,,Ułańskiego Mikołaja 2017'' .