Świetlica - Sprzątanie Świata

22 września 2015 roku uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej mieli okazję wziąć udział w akcji "Sprzątanie Świata-Polska". W ramach zajęć oczyściliśmy teren wokół szkoły, a worek z odpadkami umieściliśmy w kontenerze.